Ett ungdomshus som har ungdomskultur

Ungdomskultur betyder kulturella uttryck som har skapats av eller förknippats med ungdomar.

Det som är negativt med dagens ungdomskultur är att de finns risker för gängbildning. De flesta ungdomar har egna gäng. De coola fjortistjejerna håller ihop med varandra medan hockeykillarna är ett eget gäng.

Det är här ungdomshusen kommer in i bilden. Här får ungdomarna chans att träffas utanför skolan och dess gängbildning. I ungdomshusen kan alla umgås med varandra även om de inte tillhör samma gäng. De får tillsammans prova på olika aktiviteter och spel. Kanske kan det vara som så att hockeykillen och tekniknörden hamnar i samma grupp och därför börjar prata med varandra, vilket leder till en livslång vänskap. Något som inte skulle hänt i skolan. Det som även är positivt med ungdomshus är att alla är välkomna. De vuxna som finns på plats på dessa ställen ses mer som kompisar och det blir en mycket lättsammare relation mellan de vuxna och ungdomarna. Detta är positivt på de sätt att ungdomarna då lättare anförtror sig åt de vuxna med sina problem. Många kommer till dessa ställen för att få någon att prata ut med. Många kommer även dit just för att de kan vara sig själva där.